Hopp til innhold
logo
En mann og en kvinne som smiler

Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og representerer pasienter og pårørende.​​
Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå.

Hovedfunksjonen er å:
 • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
 • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
 • fremme brukermedvirkning i Helse Nord

 

Oppnevnt for perioden 2022– 30. april 2024.

Leder
Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms
FFO Nordland (Diabetesforbundet)
knut.hartviksen@vegvesen.no

Nestleder
Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, Autismeforeningen

Medlemmer

Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse

Åse Senning, Sandnessjøen, Revmatikerforbundet

Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet

Kitt Anne Jorid Hansen, Bodø, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Marit Sørdal, Ballangen, SAFO

Nikolai Raabye Haugen, Tromsø, Unge funksjonshemmede

Ester Marie Fjellheim, Tromsø, Sametinget

Morten Markussen, Grovfjord, Blodkreftforeningen

Ernly Eriksen, Mo i Rana, Blindeforbundet og FFO

Vararepresentanter i rekkefølge:

 1. Leif Birger Mækinen, Alta, Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
 2. Berit Bongo, Kautokeino, Pensjonistforbundet
 3. Elen Valborg Voulab, Karasjok, Norges astma- og allergiforbund (NAAF)
 

Det er utviklet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med "Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak", som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.​ Kurset er sist oppdatert høsten 2022.Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Søknadsfrist er i desember for påfølgende år. Søknadsskjema for neste utlysning blir tilgjengelig i løpet av høsten 2023.

Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord


Helse Nord RHF delte i 2023 ut 260 000 kroner til drift av sentre mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Norge.
 
Tilskudd ble gitt til sentre mot incest og seksuelle overgrep som har sin virksomhet i Nord-Norge og Svalbard, og som omfattes av ordningen for statlig finansiering som forvaltes via Bufdir. Helse Nord RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra.​ 
 
 
Krav til rapportering:
Søkere som mottar tilskudd er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt etter krav fra Helse Nord RHF. Tilskudd fra Bufdir må fremgå av regnskapet.
 
Helse Nord RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad, og kan kreve at ubrukte midler refunderes.
 
Vesentlige endringer, herunder i beskrivelse av aktiviteter og kostnads- og finansieringsplan skal meldes skriftlig til Helse Nord RHF. Endringer krever skriftlig godkjenning av Helse Nord RHF. 
 

Helse Nord RHF delte i 2023 ut 250 000 kroner til organisasjoner for å styrke rådgivning og veiledning til befolkningen i Nord-Norge når det gjelder spiseforstyrrelser. 

Tiltak skal være rettet mot brukere og deres pårørende og skal være et supplement til spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til personer med spiseforstyrrelser. 

Krav om rapportering:
Søkere som mottar tilskudd er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt iht. krav fra Helse Nord RHF. Helse Nord RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad, og kan kreve at ubrukte midler refunderes.

Vesentlige endringer, herunder i beskrivelse av aktiviteter og kostnads- og finansieringsplan skal meldes skriftlig til Helse Nord RHF. Endringer krever skriftlig godkjenning av Helse Nord RHF. 

Brukerrepresentanter som er formelt oppnevnt av Regionalt brukerutvalg, kan få honorar og reiseutgifter knyttet til vervet dekket etter Helse Nords retningslinjer for utbetaling og godtgjøring til brukerrepresentanter. Retningslinjene for utbetaling av honorarer vedtas av styret. Fysiske møter samt digitale møter over 2,5 timer honoreres med kr. 2080. Digitale møter under 2,5 timer godtgjøres med kr. 1040.  

Eventuelle spørsmål om hva som dekkes av Helse Nord rettes til administrasjons- og stabsavdelingen i forkant av møtet/reisen. 

Dekning av reiseutgifter

Reiser gjennomføres på den for oppdragsgiver billigste måte. Har man en forenklet ansettelse, skal man bruke appen «Bluegarden mobil» for å sende reiseregning. Veiledning om første gangs innlogging og bruk finner du her: 

Utgifter refunderes kun etter bilag. 

Brukerrepresentanter som ikke har forenklet ansettelse i Helse Nord kan benytte skjema for manuell reiseregning

Honorar/Møtegodtgjøring

Kopi av møteinnkallingen må legges ved honorarskjema. Innkallingen skal dokumentere: at du er innkalt, om møtet er fysisk eller digitalt, og møtets varighet. NB! Vedlegget må være en statisk filtype, du kan ikke videresende din egen outlookinnkalling. 

Lønnskrav sendes primært via epost til brukerkrav@helse-nord.no. I emnefeltet skriver du honorarkrav, møtedato og møtets «tittel».


Kopi av møteinnkallingen må legges ved honorarskjema. Innkallingen skal dokumentere: at du er innkalt, om møtet er fysisk eller digitalt, og møtets varighet. Lønnskrav sendes primært via epost til brukerkrav@helse-nord.no. I emnefeltet skriver du honorarkrav, samt eget navn, møtedato og møtets «tittel».

Krav kan også sendes via ordinær post Merk konvolutt med "RBU Lønn\ refusjonskrav"

Lønnskrav foreldes etter 3 år (foreldelsesloven §2)

Trenger du hjelp til reiseregning/honorarkrav første gang? Send mail til RBU sekretariat (postmottak@helse-nord.no) med kontaktinformasjon og spørsmålet ditt, så kan vi avtale en tid å gjøre dette under veiledning.​

 
Spørsmål kan rettes til:
 
Cecilie Henriksen, Helse Nord RHF 
 
Telefon: 97 54 07 10
 
E-post: postmottak@helse-nord.no​ (Husk å merk med eget organisasjonsnummer og hva saken gjelder, f.eks. Brukermidler 2023)

Har du spørsmål om utfylling av honorarkrav, spør Anders Pedersen, Helse Nord RHF, telefon: 97 92 05 31Les mer om brukermedvirkning i Helse Nord

 • En mann som lener seg på et rekkverk
  15. mai 2023
  Fra flypilotdrøm til pilot for 25 000 ungdommer

  Drømmen om å bli pilot brast da Nikolai Raabye Haugen (27) ble alvorlig nyresyk. Nå er han ungdomsrepresentant i Regionalt brukerutvalg og pilot for 25 000 ungdommer i Unge funksjonshemmede.

 • En plante som vokser ut av mynter
  28. april 2023
  4,7 millioner til brukerorganisasjoner

  Helse Nord RHF har delt ut 4,7 millioner til 66 brukerorganisasjoner i Nord-Norge for aktivitet i 2023. Det har vært stor interesse for tilskuddsmidlene.

 • Gunnhild Berglen
  15. mars 2023
  – Vi må rive ned siloene i helsevesenet

  – Helsetjenesten er i stor grad organisert etter organene. Derfor kan det for eksempel bli utfordrende å være alvorlig psykisk syk og ha hjerteproblemer samtidig, sier Gunnhild Berglen, som er nestleder i Regionalt brukerutvalg.


Sist oppdatert 25.04.2023
Fant du det du lette etter?