logo Helse Nord

Nye avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har nå signert avtaler med fire rehabiliteringsinstitusjoner. Avtalene har et økonomisk omfang på om lag 300 millioner kroner årlig og varighet på fire år med mulighet for forlengelse i to + to år.

Publisert 29.11.2023
Rehabilitering
Helse Nord har signert nye avtaler med fire rehabiliteringsinstitusjoner.

Avtalene er tildelt:

  • Helsepartner Rehabilitering (Troms og Finnmark)
  • ViGØR Rehabiliteringssykehus (Troms og Finnmark)
  • Valnesfjord Helsesportssenter (Nordland)
  • Nordtun HelseRehab (Nordland)

Langvarig prosess

– Anskaffelsen er kanskje en av de mest komplekse vi gjennomfører. Prosessen har vært omfattende, og det er tilfredsstillende å endelig få signert nye avtaler, understreker Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF.

– Målet vårt er å tilby tjenester av høy kvalitet til så mange pasienter som mulig, ved å optimalt utnytte de tilgjengelige midlene vi har til rådighet. Vi er tilfreds med resultatet, til tross for at kostnadsnivået har økt mer enn den tilgjengelige rammen, erkjenner Hilde Rolandsen.

Klage

Rehabiliteringsinstitusjonen Helgeland Rehabilitering begjærte midlertidig forføyning med krav om at Helse Nord RHF midlertidig måtte pålegges å avstå fra å inngå kontrakt med de valgte tilbyderne i konkurransen.

Tingretten traff avgjørelse den 27. november. Domstolen fant det klart at Helse Nord RHF ikke hadde begått feil ved anskaffelsen og begjæringen om midlertid forføyning ble ikke tatt til følge. 

Avtaler trer i kraft 1. januar 2024

Avtalene er signert, og trer i kraft 1.1.2024. En oppdatert oversikt over avtaleparter og kontrakter vil bli tilgjengelig nærmere oppstart.