logo Helse Nord

Økning i bruk av tilleggsdiagnoser på sykehusene

I perioden 2015—2022 har det vært en 25 prosent økning i antall tilleggsdiagnoser per konsultasjon ved norske sykehus. Antall tilleggsdiagnoser per innleggelse har ikke endret seg i perioden.

Publisert 13.06.2024
Sist oppdatert 14.06.2024
En mann som holder en kopp

Foto: Kevin Thon

Mattias Ugelvik, analytiker ved SKDE.

Ved alle konsultasjoner og innleggelser på sykehus skal legen oppgi minst en diagnosekode som gir informasjon om hvorfor pasienten var der, en hoveddiagnose. Dersom pasienten har flere sykdommer som er relevante for helsehjelpen som ble gitt skal også dette dokumenteres, ved registrering av tilleggsdiagnoser eller bidiagnoser.

Som del av arbeidet med oppdatering av helseatlas har SKDE undersøkt om det har vært endringer i registrering av tilleggsdiagnoser over år som kan påvirke resultatene. Resultatene viser at for polikliniske konsultasjoner og dagbehandling har det vært en økning i antall tilleggsdiagnoser per konsultasjon. 

— Det betyr at hvis man teller opp antall polikliniske kontakter per år, for eksempel for diagnosen hjertesvikt, og finner en økning over tid kan det delvis skyldes endret registreringspraksis ved sykehusene, forklarer analytiker Mattias Ugelvik.

Dette er ikke helt uventet, det er jo en grunn til at vi lurte på dette og valgte å undersøke det, sier Hanne Sigrun Byhring, som leder analyseseksjonen i SKDE.

Det kan selvsagt hende at økningen i registrering av tilleggsdiagnoser over år delvis skyldes at pasienter på norske sykehus har flere sykdommer nå enn før, men vi tror nok at det hovedsakelig skyldes endringer i registreringspraksis.
Hanne Sigrun Byhring

— Uansett årsak er det viktig å ha dette i bakhodet når vi tolker resultater av analyser der vi ser på utvikling over mange år, forklarer Byhring.

Her kan du lese mer om geografisk variasjon i antall diagnoser i NPR.

 

Diagram, linjediagram, punktdiagram

Figuren viser gjennomsnittlig antall bidiagnoser/tilleggsdiagnoser per kontakt for polikliniske kontakter og dagbehandlinger i spesialisteheltjenesten, i årene 2015-2023.