logo Helse Nord

Endometriosepasienter får fremdeles ulikt tilbud

Hvor du bor kan avgjøre hvor sannsynlig det er at du får operasjon for endometriose. Tall for 2019–21 viser at det fortsatt er stor geografisk variasjon i bruk av inngrep for endometriose i Norge.

Publisert 31.10.2022
Sist oppdatert 07.11.2022

​​​​SKDE publiserte i 2019 Helseatlas for gynekologi, hvor blant annet bruk av kirurgiske inngrep for endometriose i perioden 2015—17 ble undersøkt. Da ble det påvist stor geografisk variasjon i bruk av kirurgisk behandling for endometriose.

​​Nå har SKDE, ved seksjon for analyse, oppdatert resultatene for 2019—21. I tillegg har SKDE undersøkt hvor stor andel av kvinnene som ble behandlet utenfor egen helseregion, fikk ny operasjon innen to år og var sykemeldt året før og etter operasjon. Analysen er oppdatert som en del av Helseatlas for kroniske sykdommer. 

​​Se resultatene på Helseatlas.no.

​​Vestfold på topp i kirurgiske inngrep 

​​​Tallene for 2019—21 viser at det fremdeles er stor og uberettiget variasjon i tilbudet til kvinner med endometriose. Er du bosatt i Vestfold er det mer sannsynlig at du får et slikt operasjonstilbud.  

​Antall endometrioseinngrep pr. 1000 kvinner er over fire ganger så høy for bosatte i Vestfold (2,5) som i Førde (0,6) og Nord-Trøndelag (0,6). Til sammenligning ligger antall inngrep pr. 1000 kvinner mellom 1,0 til 1,6 de fleste andre opptaksområdene i Norge. 

​Fagmiljøet ved Sykehuset i Vestfold oppgir at de har en høy kirurgisk aktivitet knyttet til pasientgruppen. De ser også resultatet i sammenheng med oppbygging av et kompetansemiljø i en fase frem til 2018 da Sykehuset i Vestfold fungerte som et uoffisielt "referansesykehus" for denne typen behandling. Sykehuset i Vestfold drifter dessuten Norsk gynekologisk endoskopiregister.  

​​​Flere kikkhullsoperasjoner i Sør Øst 

​​Det var årlig om lag 1800 kirurgiske inngrep for endometriose i perioden 2019—2021. Kikkhullsoperasjon (lukket) er ansett som den foretrukne behandlingen når det gjelder operasjon av endometriose, men operasjon kan også gjøres ved at bukhulen åpnes (åpen). 

​​Resultatet fra Helseatlas viser at andelen åpne inngrep for endometriose har blitt redusert fra 12 prosent til åtte prosent fra perioden 2015—17 til 2019—21. Men det er store variasjoner. I opptaksområdene Nord-Trøndelag og Førde er det en høyere andel (over 20 %) åpne inngrep. For de øvrige opptaksområdene er andelen åpne inngrep mellom fire og 15 prosent. Kvinner bosatt i Helse Sør-Øst har lavest andel åpne inngrep. 

​Flertallet av kvinnene som ble operert for endometriose i 2019—2021 ble behandlet i egen region. Andelen kvinner som ble behandlet i en annen region var høyest for Helse Nord (23 %). For kvinner i Helse Vest og Helse Midt-Norge var det 19 prosent som ble behandlet i annen region. Kvinner i Helse Sør-Øst ble nesten utelukkende operert i egen region. 

Les mer om endometriose på Helsenorge.no.Resultatene i Helseatlaset for kroniske sykdommer er også publisert i Springer Nature.​​​