logo Helse Nord

Brukerutvalg i helseforetakene

Brukerutvalget skal sikre at pasientenes stemme blir hørt, at brukernes erfaringer, råd og forslag til forbedringer når fram til helsetjenesten. Alle helseforetakene i Helse Nord har sine egne brukerutvalg.

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler
Sist oppdatert 15.05.2016