logo
En mann og en kvinne som smiler

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Les mer om brukermedvirkning i Helse Nord

 • En plante som vokser ut av mynter
  15. september 2023
  Tilskudd til brukerorganisasjoner – innspill til endringer for ordningen

  Helse Nord RHF inviterer brukerorganisasjoner i Nord-Norge til å komme med innspill til foreslåtte endringer i retningslinjene for tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner. Frist for å komme med innspill er 18. oktober 2023.  

 • En gruppe menn som poserer for et bilde
  20. juli 2023
  Økt brukermedvirkning i Nye metoder: Slik blir pasientene hørt

  Fra to til fire brukerrepresentanter, bedre opplæring, tale- og forslagsrett, deltagelse i referansegruppene og en ny dialogarena. Det er blant tiltakene som skal gjøre brukermedvirkningen i Nye metoder enda bedre.

 • regionalt brukerutvalg 2023
  20. juni 2023
  Brukermedvirkning i arbeidet med funksjons- og oppgavedeling

  Regionalt brukerutvalg har oppnevnt representanter til alle arbeidsgruppene som skal arbeide med å utrede funksjons- og oppgavedeling ved sykehusene i Helse Nord. 


Sist oppdatert 25.04.2023