logo Helse Nord
En mann og en kvinne som smiler

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Regional brukerkonferanse 2024

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har gleden av å invitere til konferanse for brukerutvalg, ungdomsråd og pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge.
Regional brukerkonferanse 2024
En person som holder et papir

Les mer om brukermedvirkning i Helse Nord


    Sist oppdatert 08.07.2024