logo
En person som holder en globus

Seksjon for eiendom og miljø

Seksjonen er en del av eieravdelingen og har blant annet lederansvar for forretningsutvikling, planlegging og utbygging av sykehus, eiendomsforvaltning, samt deltakelse i nasjonale prosjekter innenfor eiendomsområdet.

Sist oppdatert 03.05.2022