logo Helse Nord

Eieravdelingen

Eieravdelingen har eier- og styringsansvar i Helse Nord RHF. Avdelingen er organisert med stab og tre seksjoner som dekker flere fagområder.

Eieravdelingens arbeidsområder:

 • Virksomhets- og risikostyring 

 • Oppdragsdokument/styringskrav - årlig melding og oppfølging av helseforetakene og felleseide helseforetak

 • Utvikling og oppfølging av Regional utviklingsplan

 • Digitalisering og informasjonsteknologi

 • Kjøp og forvaltning av private helsetjenester 

 • Rekruttering av avtalespesialister (lege- og psykologspesialister) og forvaltning av driftsavtaler  

 • Innkjøp og innkjøpssystem

 • Bygg, eiendom og miljøledelse

 • Analyse og datavarehus

 • Kvalitetssystem

 • Personvernombud
 
Hilde Rolandsen

Hilde Rolandsen, eierdirektør

hilde.rolandsen@helse-nord.no 91 56 87 38

Seksjoner

Seksjon for innkjøp

Seksjon for digitalisering og IKT

Seksjon eksterne helsetjenester

Seksjon for eiendom og miljø

Sist oppdatert 13.06.2024