logo Helse Nord

Årsrapporter

Her finner du Regionalt brukerutvalgs årsrapporter.

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler
Sist oppdatert 09.01.2024