logo Helse Nord

Nettkurs

Nettkurs for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utviklet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset vil gi deg som brukerrepresentant grunnleggende kunnskap når du skal bidra til forbedring av spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i brukerutvalg og ungdomsråd.

Målet med nettkurset er å formidle kunnskap, bidra til økt rolle- og systemforståelse og gi et felles grunnlag for å være brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten i Norge

Nettkurset er i samsvar med "Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak", som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.​ Kurset er sist oppdatert høsten 2022.

Nettkurs for brukermedvirkning på systemnivå


Nettkurs for brukermedvirkning på systemnivå (Nord-samisk versjon)​

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler
Sist oppdatert 12.04.2024