logo Helse Nord

Kontakt

Har du spørsmål om eller til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord?

Henvendelser til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord

E-post: postmottak@helse-nord.no​ (Husk å merk med eget organisasjonsnummer og hva saken gjelder, f.eks. Brukermidler 2023).

Regionalt brukerutvalgs sekretariat


Har du spørsmål om utfylling av honorarkrav, send til brukerkrav@helse-nord.no, eller spør Anders Pedersen, Helse Nord RHF, telefon: 97 92 05 31.

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler
Sist oppdatert 09.01.2024