logo
Colourbox.com

Tilskudd til brukerorganisasjoner

Pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge driver et viktig arbeid som Helse Nord ønsker å støtte. Utlysningen kommer på høsten med søknadsfrist i desember.  

Formål

Formålet med tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner er å støtte brukerorganisasjonenes arbeid for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, på tjeneste og systemnivå og på samarbeidsarenaer mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten som f.eks. helsefelleskap.​

Ordningen er også et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig og riktig brukerrepresentasjon i viktige utviklingsprosesser, samt for å nå Helse Nords gjeldende strategiske mål.​

Ideelle brukerorganisasjoner som drives av og for personer med sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller deres pårørende kan søke. Søkerorganisasjonen skal være demokratisk organisert, ha valgt styre, og være registrert i enhetsregisteret. 

Organisasjonen må ha aktivitet i Nord-Norge, eller sannsynliggjøre at bruk av midlene kommer pasienter i landsdelen til gode. 

Paraplyorganisasjoner for organisasjoner som beskrevet, kan også søke.


Mer informasjon kommer høsten 2023.

Frist for å sende inn elektronisk søknad blir desember 2023, og skjema legges ut høsten 2023.

  • Rapporteringsskjema finner du her: Rapporteringsskjema 2023.docx
  • Paraplyorganisasjoner trenger ikke sende rapporteringsskjema.
  • Rapporten om bruk av midler, inngår i vurderingsgrunnlaget for neste års søknadsbehandling.
  • Årsmelding og regnskap sendes med søknaden eller ettersendes til postmottak.
  • Dersom tiltaket avlyses/ikke gjennomføres, skal beløpet (evt. ubrukt andel) tilbakebetales.​​ Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:

Cecilie Henriksen, Helse Nord RHF 

Telefon: 97 54 07 10

E-post: postmottak@helse-nord.no (Husk å merk med eget organisasjonsnummer og tittel for eksempel "Brukermidler 2023")


Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​
Les mer om brukerutvalg og brukermedvirkning i Helse Nord
regionalt brukerutvalg 2023
Sist oppdatert 25.04.2023