logo Helse Nord

Eldrehelse

En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge beskriver variasjon i eldres bruk av sentrale somatiske spesialisthelsetjenester i forhold til bosted.

Colourbox.com

​Atlaset baserer seg i hovedsak på data fra Norsk Pasientregister og beskriver helsetjenester gitt til eldre (75 år og eldre) for perioden fra 2013 til 2015.

Eldrehelseatlas

Sist oppdatert 17.01.2024