logo Helse Nord

Om SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Vårt mål er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

To kvinner i enden av et kontorlandskap

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

SKDE er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF. Vi skal bidra til bedre og mer likeverdige helsetjenester i Norge, gjennom å øke kunnskapen om behandlingskvalitet og forbruk i spesialisthelsetjenesten. 
 
Vi er et unikt kompetansemiljø som blant annet består av spesialrådgivere, klinikere, analytikere og forskere. Våre ansatte utfører analyser på forskjellige nivåer i spesialisthelsetjenesten, både nasjonalt og tilknyttet Helse Nord RHF. Vi fungerer som rådgivende organ for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Vi lager Helseatlas som gir en oversikt over hvordan bruk av spesialisthelsetjenester varierer geografisk i Norge. Vi har også flere pågående forskningsprosjekter.

​SKDE har 38 ansatte, og vi har kontorer i 3. ​etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø.

SKDE består av en stab og tre seksjoner med litt ulike arbeidsområder:

Analyseseksjonen

Gjennom analyser bidrar analyseseksjonen med relevant styringsinformasjon om ulike nivåer av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. I tillegg har seksjonen ansvar for nasjonalt helseatlas som gir oversikt over forbruk av ulike helsetjenester i Norge.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Seksjonen ble opprettet i 2021 og er et ledd i SKDEs økte satsing på pasientnær helsetjenesteforskning.​

Ansatte ved forskningsseksjonen​​

 

Følg oss gjerne på sosiale medier:

SKDE på LinkedIn​

SKDE på Facebook

 

Sist oppdatert 16.02.2024