logo Helse Nord

Kontaktpersoner i Trygg akuttmedisin

Her kommer informasjon om kontaktpersoner regionalt og lokalt i hvert helseforetak.

Sist oppdatert 05.07.2024