logo

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning

Det regionale samarbeidsorganet for utdanning (SAMUT) gir råd om innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene til besluttende organer i Helse Nord, ved Universitetet i Tromsø og ved Nord universitet.

Organet skal sikre at universitetenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter ivaretas og at utdanningene er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten.  

Anita Mentzoni-Einarsen, Helse Nord RHF

Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF

Gunbjørg Svineng, UiT Norges arktiske universitet

Astrid Gramstad, UiT Norges arktiske universitet

Silje C. Wangberg, UiT Norges arktiske universitet

Gøril Ursin, Nord universitet

Ingjerd Gåre Kymre, Nord universitet

Heidi Høifødt, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gøril Bertheussen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Astrid Dagmar Jakobsen, Nordlandssykehuset HF

Kenneth Grav, Finnmarkssykehuset HF

Trond Millerjord, Helgelandssykehuset HF

Knut Georg Hartviksen, Regionalt brukerutvalg

Lisa Friborg, KS

Tor Stensrud, studentrepresentant 

Odin H. Stahlsberg, studentrepresentant 

Arbeidsutvalget (AU SAMUT) skal prioritere, forberede og fremme saker for SAMUT.

Utvalget møtes åtte ganger i året, i forkant og i etterkant av hvert SAMUT-møte.

AU SAMUT har fire medlemmer, i tillegg til sekretariat. Ved forfall møter vararepresentant for institusjonen. 

Medlemmer:

Anita Mentzoni-Einarsen, Helse Nord RHF

Heidi Høifødt, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Gunbjørg Svineng, UiT Norges arktiske universitet

Ingjerd Gåre Kymre, Nord universitet

Sekretariat:

Halvor Hygen, Helse Nord RHF

Brite Jacobsen, Helse Nord RHF

2019: 6. februar, 9. mai, 19. september og 21. november

2020: 18. mars, 4. juni, 10. september og 5. november


Sist oppdatert 22.03.2022