logo Helse Nord

Utdanningsprogram barne- og ungdomspsykiatri

Bakgrunn og målsetting for programmet: Det regionale utdanningsprosjektet/programmet innen barne- og ungdomspsykiatri har siden 2000 bidratt til å styrke spesialiseringløpene innen barne- og ungdomspsykiatri.

Programmet har som målsetting å rekruttere, kvalifisere og stabilisere andelen barne- og ungdomspsykiatere i helseregion nord. Dette innebærer blant annet å:

  • Forestå rammer som kompenserer for små fagmiljø,
  • Vedlikeholde og utvikle nettverket som er etablert
  • Stimulere til forskning og fagutvikling innenfor det regionale nettverket
  • Sørge for å opprettholde og fornye kompetanse hos spesialistene i regionen
  • Videreutvikle et faglig godt utdanningstilbud i regionen

 

Organisering av programmet

Programmet har gjennom mange år vært et prosjekt styrt av en styringsgruppe. I 2009 gikk det over til å være program i drift. Helse Nord RHF, ved rådgiver i HR-avdelingen, har ansvar for den overordnede styring og daglig drift av programmet.

Ved utforming av utlysningstekster for rekruttering av LIS og overleger oppfordres enhetene til å opplyse om utdanningsprogrammet.

Aktiviteter i programmet

  • Internundervisning hver uke via Teams for LIS (og overleger) – av og med LIS og overleger i regionen etter oppsatt plan utarbeidet av internundervisningsutvalget
  • Faglige samlinger for LIS og overleger 2x2 dager pr år
  • Overlegesamling over 2 dager en gang i året

Rådgiver i Helse Nord RHF har ansvaret for oppfølging av ukentlig internundervisning og tilrettelegging av samlingene og avtaler med foredragsholdere

Faglig ansvar

Det er etablert et regionalt utdanningsråd (RUR) for hver spesialitet. RUR består av en overlege fra hvert av helseforetakene. I barne- og ungdomspsykiatri har RUR med supplement av LIS-representanter fra foretakene valgt å ta ansvar for all internundervisning for LIS i barne- og ungdomspsykiatri. Dette utvalget har vi kalt for internundervisningsutvalget. Foretakene har lokale utdanningsråd (LUR) hvorfra vi rekrutterer LIS inn i internundervisningsutvalget.

Ukentlig internundervisning via Teams fordeles foretakene imellom og RUR-representantene sørger for forelesere fra sitt foretak etter oppsatt plan.

Rådgiver fra Helse Nord RHF møter i internundervisningsutvalget

 

Mer informasjon 

Nærmere informasjon om utdanningsprogrammet kan rettes til Beate Larssen-Nøkland

 

 
Sist oppdatert 21.02.2024