logo Helse Nord

Godt i gang med et omfattende arbeid

Prosjektgruppen møtes for andre gang i Hammerfest, og føler de har kommet godt i gang med jobben.

Publisert 20.06.2019
Sist oppdatert 21.06.2019
Prosjektgruppen
Nå handler det om å finne ut av hvilke områder som er mest relevante for utredningen, og prosjektleder Liz Tandberg er fornøyd med starten.

- Vi er kommet bra i gang. Prosjektgruppens medlemmer er engasjert i oppdraget de er viktige bidragsytere i. Nå handler mye om  å avklare hvilke tema som bør belyses og hvilke data som er relevante når 
sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset skal utredes. Arbeidet er omfattende og vil kreve all den tiden vi har. 

Styrke det desentraliserte tilbudet

Det er mange faktorer som spiller inn for at en slik utredning skal være så god som mulig.

- På møtet i Hammerfest 24 – 25. juni vil vi få kunnskap om og diskutere om hvor befolkningen får sine sykehustjenester. Er det systematiske forskjeller? Dette er viktig bakgrunnsinformasjon. Vi skal også starte diskusjonen om hva som skal til for å styrke det desentraliserte tilbudet i Finnmark og hvordan UNN kan styrkes som region- og universitetssykehus, sier Tandberg.

Agenda for møtet:

  • Presentasjon av foreløpig struktur på rapport og diskusjon om temaer som skal belyses
  • Kommunikasjonsplan for prosjektet
  • Presentasjon fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering av tallmateriale om pasientstrømmer og kvalitet på helsetjenesten
  • «Hva skal til for å styrke det desentraliserte helsetilbudet i Finnmark» - presentasjon, diskusjon i grupper og plenum
  • «Hva skal til for å styrke UNN som regions- og universitetssykehus» - presentasjon, diskusjon i grupper og plenum

Vedlegg:

Agenda prosjektgruppemøte 24-25. jun i 2019 Utredning sammenslåing Finnmarkssykehuset og UNN.pdfUtkast innholdsfortegnelse utredning sammenslåing UNN-FIN v0.26.pdfProsjektgruppemøte 22. mai 2019 - oppsummering.pdf