logo Helse Nord
En gruppe kirurger i et rom

Behandlingssteder

Helse Nord RHF har ansvar for pasientbehandling innen somatikk, psykisk helsevern, habilitering, rehabilitering og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Nord-Norge og på Svalbard. 

Velg behandlingsted (Fritt sykehusvalg)

Når du henvises til sykehus, har du rett til å velge hvor du vil ha undersøkelse eller behandling. For å ta gode valg, er det nødvendig med relevant informasjon, særlig om ventetider.
Les mer om hvordan du kan velge behandlingssted på helsenorge.no
Et nærbilde av hender som holder en pinneSist oppdatert 08.10.2021