logo

Sammen om helse i nord

Helse Nord RHFs hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge.

Et par kvinner i hvite skjorter

Nyheter

 • En person som bruker briller
  26. september 2023
  Eva Stensland blir ny direktør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

  Eva Stensland er tilsatt som ny direktør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). SKDE er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF som bidrar til bedre og mer likeverdige helsetjenester i Norge.

 • En gruppe hender som holder et kors
  26. september 2023
  Avtaler til rehabiliteringsinstitusjoner

  Helse Nord RHF har nå tildelt avtaler til rehabiliteringsinstitusjoner. Avtalene har et økonomisk omfang på om lag 300 millioner kroner og en varighet fire år med mulighet for forlengelse i to + to år.

 • En gruppe mennesker som sitter i et rom med datamaskiner
  22. september 2023
  Inviterer til dialogkonferanser med kommunene

  Helse Nord inviterer kommunene til nye dialogkonferanser med kommunene. Vi arrangerer to konferanser som arrangeres i Tromsø 30. oktober og i Bodø 3. november. Kommunene velger selv hvor de vil delta.

Møter og konferanser

Helsetjenester på nett

Har du vært i kontakt med et sykehus i Helse Nord? På helsenorge.no finner du tjenester som blant annet digital sykehusjournal, brev og oversikt over henvisninger.

Logg deg på helsenorge.no
Illustrasjonsbilde