logo Helse Nord

Styremøte

Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 28. oktober 2021

Passert
28.
oktober
2021
  1. 28. okt. 2021, 08:00 - 00:00

Tid og sted

Når

  1. 28. okt. 2021, 08:00 - 00:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for ekstraordinært styremøte, den 28. oktober 2021:
  • Sak 143-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 144-2021 Suppleringsvalg av styre i Nordlandssykehuset HF 2020-2022, jf. helseforetaksloven §21. Saken behandles unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.