logo Helse Nord

Foretaksmøter

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 25. juni 2020

Det skal avholdes felles foretaksmøte med de regionale helseforetakene torsdag 25JUN2020. Foretaksmøtet skal behandle sak ad. Oppdragsdokument 2020 – revidert.

Passert
25.
juni
2020
  1. 25. jun. 2020, 16:00 - 17:00

Tid og sted

Når

  1. 25. jun. 2020, 16:00 - 17:00

Type arrangement

Foretaksmøter
Sakspapirer