logo

Foretaksmøter

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 25. juni 2020

Det skal avholdes felles foretaksmøte med de regionale helseforetakene torsdag 25JUN2020. Foretaksmøtet skal behandle sak ad. Oppdragsdokument 2020 – revidert.

25.
juni
2020
  1. 25. jun. 2020, 16:00 - 17:00

Tid og sted

Når

  1. 25. jun. 2020, 16:00 - 17:00

Type arrangement

Foretaksmøter
Sakspapirer