logo Helse Nord

Program regionalt perinatalkurs i Bodø 2023

Onsdag 4. oktober

kl. 11.00 – 12.00: Lunsj og registrering

kl. 12.00 – 12.05: Velkommen
v/ kursleder Katrine Antonsen, nyfødtlege, Nordlandssykehuset Bodø, leder av Perinatalkomite Sør

kl. 12.05 – 12.30:  Hvordan går det med de premature barna?
v/ Merete Benestad, barnesykepleier, Haukeland universitetssykehus

kl. 12.30 – 12.50: Hud mot hud - premature
v/ Siren Rettedal, nyfødtlege/forsker, Stavanger universitetssykehus

kl. 12.50 – 13.10: Smertescore hos nyfødte
v/ Katrine Antonsen, NLSH Bodø                                                

kl. 13.10 – 13.30: PAUSE med kaffe

kl. 13.30 – 14.00: Resuciteringsstudie
v/ Siren Rettedal, nyfødtlege/forsker, Stavanger universitetssykehus 

kl. 14.00 – 14.10: Anue, innovasjon/morsmelkoppbevaring
v/ Jeanette Grønnslett, nyfødtsykepleier, NLSH Bodø

kl. 14.10 – 14.25: Seleksjon til NLSH Bodø, hvordan føder disse?
v/ Marit Mathisen, fagutviklingsjordmor, NLSH Bodø

kl. 14.25 – 14.50: PAUSE med lett servering

kl. 14.50 – 15.10: Hypno Birth
v/ Cecilie Larsen, psykologspesialist og jordmor Anita Andreassen, Bodø kommune

kl. 15.10 – 15.30: Bryt voldsarven
v/ Cecilie Larsen, psykologspesialist og jordmor Liv K. Olsen, Bodø kommune

kl. 15.3 – 16.00: Kasuistikker fra Perinatalkomite Sør
v/ Heidi Frostad Sivertsen, fødselslege, NLSH Bodø            

Det legges til rette for middag på Hundholmen Brygghus onsdag kveld. Mer informasjon kommer.

Torsdag 5. oktober


kl. 08.30 – 09.00: Infeksjon hos nyfødte
v/ Claus Klingenberg, nyfødtlege, UNN Tromsø/ professor UiT

kl. 09.00 – 09.20: Transport av nyfødte hos NLSH.
v/ Kristin Wasland, nyfødtlege NLSH Bodø

kl. 09.20 – 09.40: Transport av nyfødte hos UNN
v/ Nils Tomas Songstad, nyfødtlege, UNN Tromsø

kl. 09.40 – 10.00: PAUSE med kaffe

kl. 10.00 – 10.30: Tidlig UL og NIPT i Helse Nord
v/ Elin Nymo, fødselslege, NLSH Bodø

kl. 10.30 – 10.50: Strukturert visitt ved nyfødtintensiv
v/ Ingvild Andersen Dahl, spesialsykepleier og Monica Nervik, spesialsykepleier/ass. avd.sykepleier, UNN Tromsø 

kl. 10.50 – 11.10: Innovasjon i fødselsomsorgen
Hege Hansen, jordmor NLSH Bodø

kl. 11.10 – 11.30: PAUSE med lett servering

kl. 11.30 – 11.50: Tidlig hjem prosjekt 
v/ Ingvild Andersen Dahl, spesialsykepleier og Monica Nervik, spesialsykepleier/ass. avd.sykepleier, UNN Tromsø 

kl. 11.50 – 12.10: NAST – tidlig hjem
v/ Regina Untera-Eggesvik, sykepleier, NLSH Bodø

kl. 12.10 – 12.30: GBS-vaksinasjon 
v/ Claus Klingenberg, nyfødtlege, UNN Tromsø/professor UiT

kl. 12.30 – 12.35: Avslutning og vel hjem!

Sist oppdatert 05.07.2023