logo Helse Nord

Styreseminar 29. og 30. mars 2023

Helse Nord RHF har gleden av å invitere medlemmer fra alle styrene i foretaksgruppa til styreseminar. Temaet er "Hvordan sikre bærekraft i Helse Nord".

Passert
29.
mars
2023
2 dager
 1. 29. mar. 2023, 15:00 - 22:30
 2. 30. mar. 2023, 08:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 29. mar. 2023, 15:00 - 22:30
 2. 30. mar. 2023, 08:00 - 14:00

Hvor

Program

Onsdag 29. mars

15.00 - 15.15

Innledning
Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF
15.15 – 16.15

Videre arbeid med funksjons- og oppgavedeling
Marit Lind, konst. adm. direktør Helse Nord RHF
16.15 – 16.30

Pause
16.30 – 17.00
Samenes rett til likeverdige helsetilbud, ansvar og kontroll
Runar Myrnes Balto, rådsmedlem i Sametinget
17.00 – 17.25
Funksjons- og oppgavedeling i regionen – hvilke muligheter ser Nordland fylkeskommune 
Elin Dahlseng Eide, fylkesrådsleder i Nordland 
17.25 – 17.50
Funksjons- og oppgavedeling i regionen – hvilke muligheter ser Troms- og Finnmark fylkeskommune 
Agnete Masternes Hanssen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark

17.50 – 18.00
Avslutning av dagen
Konferansier 

19.30 – 22.30
Felles middag 


Torsdag 30. mars
08.00 – 08.10

Innledning 
Marit Lind, konst. adm. direktør i Helse Nord RHF


08.10 – 10.00

Tid for handling – hvilke muligheter foreslår helsepersonellkommisjonen for helsetjenesten
Anne Turid Wikdal – utviklingsdirektør i Spekter 

10.00 – 10.15
Pause
10.15 – 10.45 
Situasjonen i nord og utviklingstrekk fremover
Kristin Røymo – fylkesdirektør NAV Troms og Finnmark

10.45 – 11.30
Internrevisjonens rolle i regionen og internrevisjonsrapport – omstilling i sykehusene
Janny Helene Aasen – revisjonssjef Helse Nord RHF

11.30 – 12.15
Lunsj
12.15 – 13.50
Funksjons- og oppgavedeling i regionen – hvilke muligheter ser vi som styreledere i helseforetakene?

 • Lena Nymo Helli – styreleder Finnmarkssykehuset 
 • Helga Marie Bjerke – styrets nestleder Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Mari Trommald – styreleder Nordlandssykehuset 
 • Arne Benjaminsen – styreleder Helgelandssykehuset 
 • Grete Ellingsen – styreleder Sykehusapotek Nord
 • Kjersti Lauritzen – styreleder Helse Nord IKT 
13.50 – 14.00
Avslutning av seminaret
Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF

Praktisk informasjon

 • Hotellrom blir reservert for tilreisende på Radisson Blu hotell. Overnatting fra 29. mars til 30. mars 2023, bespisning m. m. ordnes og betales av Helse Nord RHF.
 • Det inviteres også til felles middag 29. mars 2023.
 • Hver enkelt deltaker ordner selv med reise til/fra Tromsø. Reisen dekkes av helseforetaket/virksomheten som den enkelte deltakeren hører til.
 • Dersom en eller flere ansattevalgte styrerepresentanter melder forfall, inviteres deres varamedlemmer i den rekkefølgen de er valgt. I dette tilfelle bes de ansattevalgte styrerepresentantene om å videresende denne informasjonen til vararepresentantene i eget HF-styre.