logo Helse Nord
Colourbox.com

Helse i arbeid

Helse i arbeid er et tilbud til personer som er sykmeldte eller står i fare for å bli det. Tilbudet er en videreføring av det som tidligere het «raskere tilbake».

Helse i arbeid er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser.

Tilbudet blir gitt i sykehusene våre.
 
 

Tilbud ved våre helseforetak

 

Det finnes behandlingstilbud innenfor Helse i arbeid-ordningen ved alle våre helseforetak. Les mer om behandligstilbudet på finnmarkssykehuset.no.​


Det finnes behandlingstilbud innenfor Helse i arbeid-ordningen ved alle våre helseforetak. Ta kontakt med avdelingen eller les mer om behandlingstilbudet i lenkene under. 


Det finnes behandlingstilbud innenfor Helse i arbeid-ordningen ved alle våre helseforetak. Ta kontakt med avdelingen eller les mer om behandlingstilbudet i lenkene under. 

Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset

Det finnes behandlingstilbud innenfor Helse i arbeid-ordningen ved alle våre helseforetak. Ta kontakt med avdelingen eller les mer om behandlingstilbudet i lenkene under. 

Helse i arbeid, beskrivelse av behandlingstilbudet ved Helgelandssykehuset, SandnessjøenHelse i arbeid-senteret ved Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
Henvisning til Helse i arbeid

Henvisning fra fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. Aktuelle pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper. Henvisningene rettighetsvurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipper. Velg behandlingssted gjelder på samme måte som for andre pasienter. 

Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten
Pasienten betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort
Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig

Henvisningen må inneholde informasjon om:

  • Aktuell problemstilling
  • Arbeidsforhold
  • Sykmeldingsstatus
  • Eventuelt tidligere utredning / behandling
  • Hvilke arbeidsrettede tiltak har vært forsøkt
  • Pasientens telefonnummer
Ønsker du å vite mer om Helse i arbeid?

Det er et ønske om økt forebygging og helsefremming overfor store grupper som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Muskel-skjelett- og psykiske plager er årsaken til over 60 prosent av sykefraværet. Tidlig innsats og rask avklaring gir bedre muligheter for at den enkelte oppnår ønsket effekt.
Les mer på helsedirektoratet.no
En person som sitter ved et skrivebord
Sist oppdatert 25.07.2024