logo Helse Nord

 

Individuell plan og koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det.
Les mer om individuell plan og koordinator i Helse Nord
Colourbox 


 
Sist oppdatert 20.09.2022