logo Helse Nord

Ortopedi - raskere tilbake


Behandlingstilbud i ordninga "Raskere tilbake" som skal få sykemeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb. 

Hvor:

Nordlandssykehuset Bodø, kirurgisk ortopedisk klinikk.. / Nordlandssykehuset Vesterålen kirurgisk ortopedisk klinikk.

Hvem:

Pasienter som er sykemeldt eller som står i fare for å bli sykemeldt dersom hun eller han ikke får snarlig tilbud om behandling

Om tilbudet:

Tilbudet er felles for begge sykehusene.

Dagkirurgiske tilbud som; kneleddsarthroskopier, triggerfinger, CTS (carpal tunnel syndrome), "tennisalbu" og har også muligheter for annen skulderproblematikk.

Henvisning:

Søknaden skal gå til den aktuelle avdelingen hvor den enkelte skal behandles. Den må inneholde en beskrivelse av pasientens arbeidsforhold, beskrive hvordan helsen påvirker arbeidsfunksjonen. Henvisningen merkes Raskere tilbake. Elektroniske søknader merkes med Raskere tilbake i feltet for henvisningsårsak.

Post:

Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes:

Nordlandssykehuset HF
Ortopedisk avdeling
8092 Bodø 

Nordlandssykehuset HF avdeling Vesterålen
v/avdelingsoverlege Jan Grøtum 
8450 StokmarknesBehandlingstilbud i ordninga "Raskere tilbake" som skal få sykemeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb. 


Hvor:

Aleris Sykehus, Tromsø (I "Helsehuset", Sjøgata 31/33)

Hvem:

Målgruppen for Raskere Tilbake er sykmeldte, personer som er inne på ordninger/oppfølging etter opphør av sykepengeperioden, og personer som alternativt ville blitt sykmeldt om de ikke ble omfattet av ordningen.

Om tilbudet:

Utredninger og operasjoner av ortopediske lidelser, bortsett fra protesekirurgi.

Henvisning:

Henvisning fra lege eller annen sykemeldende behandler. Legg gjerne ved evt oppfølgingsplan fra arbeidsgiver. Merk henvisningen "Raskere tilbake".

Post:

Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes elektronisk (EDI) hvis mulig.
 Ellers per post til:
 Aleris Sykehus,
 Sjøgata 31/33,
 9008 Tromsø.

Ønsker du mer informasjon, ring tlf: 77 66 21 30

Pasientens rettigheter / behandlingsfrist:
 Pasienten skal få sin henvisning vurdert innen 10 virkedager og behandling blir iverksatt innen 4 uker etter mottatt henvisning.
  
Hvor:
Helse Finnmark Klinikk Hammerfest

Hvem:
Pasienter som trenger poliklinisk konsultasjon/behandling samt operasjon som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemldt.

Om tilbudet:
Konsultasjon/behandling og operasjon innenfor kne, skulder og hofter inklusiv protesekirurgi.

Ansvarlig for tilbudet:
Thoralf Enge Avd. Overlege ortopedisk avdeling

Henvisning:
Henvisningen bør inneholde anamese, gjennomført behandlingsforsøk, klinisk undersøkelse samt supplerende undersøkelser. 

Henvisningen merkes Raskere tilbake og sendes:

Elektronisk 

Ortopedisk avdeling

Klinikk Hammerfest

Post:

Ortopedisk kontor

Sykehusveien 35

9613 Hammerest

Telefon 78421304 eller 784 21306Behandlingstilbud i ordningen "Raskere tilbake" for å få sykemeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb.


Tilbud
 Poliklinisk tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med muskel- og skjelettlidelser i tidlig sykemeldingsfase.

Tilbudet omfatter
 Problemstillinger som omfatter sene- og leddplager i skuldrer, albuer, hofter, knær og føtter.F.eks skuldertendinitt, acromioclavicularledds artrose/artritt, frozen shoulder, tendinitt i arm, osv.
 Veiledning i forhold til arbeid/aktivitet, ergonomisk rådgivning og tilrettelegging.

For hvem
 Pasient som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.

Om tilbudet
 Utredning og behandling foregår på dagtid på Raskere tilbake-poliklinikken på Elisabethsentret av tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Ventetid: 6-8 uker

Ansvarlig avdeling
 Ortopedi og plastikkirurgisk avdeling
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tromsø

Ansvarlig
 Avdelingsleder Karl Ivar Lorentzen

Henvisning sendes
Henvisningen merkes ”Raskere tilbake” og sendes elektronisk til: ”Raskere tilbake” UNN Tromsø.
Postadresse: ”Raskere tilbake”, Mellomveien 50, 9007 Tromsø

Kontaktperson:
Øyvind Lyngedal
E-post: oyvind.lyngedal@unn.no
  
​​​​
Sist oppdatert 17.01.2018