logo

Regional koordinerende enhet (RKE)

Den regionale koordinerende enheten (RKE) har oversikt og formidler informasjon om habilitering og rehabilitering i helseregionen gjennom rådgivingstelefonen 800 300 61 og www.helse-nord.no/rehabilitering. RKE har også oppgaver knyttet til ordningene koordinator og individuell plan i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med de koordinerende enhetene på helseforetakene.

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer. Det er regionale koordinerende enheter (RKE) i hver av de fire helseregionene og koordinerende enheter på hvert helseforetak. RKE i Helse Nord er lokalisert på Universitetssykehuset Nord-Norge, og har et ansvar for hele helseregionen.


Regionale koordinerende enheter (RKE) for habilitering og rehabilitering:

 
  • gir informasjon om habiliterings- og rehabiliteringstilbud gjennom den nasjonale rådgivingstelefonen for ReHabilitering -  800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell som de fire regionale koordinerende enhetene samarbeider om.

  • vedlikeholder og oppdaterer nettsider med informasjon om habiliterings- og rehabiliteringstilbud, henvisninger, kontaktinformasjon til koordinerende enheter, e-læringsressurser for arbeidet med Individuell plan, koordinatorrollen med mer på helse-nord.no/rehabilitering

  • organiserer jevnlige møter for erfaringsutveksling og samarbeid mellom de koordinerende enhetene i helseforetakene innen Helse Nord.

  • bistår helseforetakene med utvikling av informasjon, kompetanse og prosedyrer knyttet til koordineringsordninger

  • samarbeider med de regionale koordinerende enhetene i de andre helseregionene gjennom et nasjonalt nettverk som også har jevnlige møter med Helsedirektoratet

  • deltar i samhandlingsvirksomhet av relevans for habilitering og rehabilitering, samt koordinering omkring pasientern med komplekse eller langvarige helsetjenestebehov
 
 

Her finner du mer informasjon om RKE sin virksomhet:

Årsrapport RKE 2021

Årsrapport RKE 2022

 

Nytt fra regionale koordinerende enheter

Spørsmål om ReHabilitering

Informasjonstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester. Det er de regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion som samarbeider om drift og betjener informasjonstelefonen. Telefontjenesten betjenes av helsepersonell, og den er områdestyrt slik at du kommer til den Regionale koordinerende enhetene i den regionen du ringer fra. Du kan ringe 800 300 61 å få snakke med en av pasientkontaktene.
Mer informasjon om rehabilitering habilitering i Helse Nord
Colourbox.com
Sist oppdatert 06.03.2023