logo Helse Nord

Advarer mot vaksinesvindel

Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarer mot vaksinesvindel. Ulike metoder kan tenkes brukt blant aktører som ønsker å profitere på situasjonen med pandemien. 

Publisert 22.02.2021
Eldre kvinne med kredittkort

Svindelforsøk kan være å lure til seg personalia, bankkontonummer eller spre virus ved å få folk til å klikke på lenker – og dette under dekke av at det er kommunen, sykehuset eller andre som ber om denne informasjonen mens det i realiteten er svindel.

Les hele saken hvor Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer mot svindelforsøk (nsm.no)

Sykehusene i Helse Nord ønsker å understreke at det er i sjeldne tilfeller sykehus tar kontakt med befolkningen om vaksinering. I all hovedsak er det kommunene som har ansvaret for å vaksinere befolkningen. Sykehusene får tildelt en begrenset mengde vaksine for å vaksinere eget definert helsepersonell, samt inneliggende pasienter som har sammenhengende lengre sykehusopphold.

Den enkelte må derfor forholde seg til sin kommune for gjennomføring av vaksinasjon. Kommunene har ulike måter å administrere vaksinasjonsprogrammet på, og man kan bli kontaktet via ulike kanaler.

Sykehusene har ikke ansvar for å vaksinere befolkningen, og en ber om at den enkelte er skeptiske  til henvendelser om vaksinering som tilsynelatende kommer fra sykehus.

Les om organisering og ansvarsforhold for vaksinasjonsprogrammet på FHIs nettsted.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus