logo Helse Nord

Ber næringslivet i nord bidra med smittevernutstyr

Det er krevende å få forsyninger av forbruksmateriell til helsetjenesten. Helse Nord ber næringslivet i regionen om å bidra med utstyr.

Publisert 14.03.2020
Sist oppdatert 16.03.2020
Sykepleier med munnbind. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det kan være utstyr som munnbind, åndedrettsvern, vernebriller, hansker, visir og beskyttende dresser og frakker. 

Utstyret vil bli fordelt både til kommunehelsetjenesten og sykehusene.

Ta kontakt

Bedrifter som kan ha utstyr de kan avse, eller lurer på om utstyret de har kan være nyttig, kan ta kontakt med:

  • Sykehusinnkjøp på e-postadresse: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no
  • Innkjøpssjef i Helse Nord RHF, Rune Sætermo, tlf. 917 91 838.

Viktig samfunnsoppdrag – alle kan bidra

Renate Larsen

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, håper mange bedrifter tar som kan ha utstyr å avse tar kontakt med Helse Nord. Foto: Kenneth Lauritsen.

– Norge er i en krevende situasjon med koronautbruddet og dyktige medarbeidere i både kommunehelsetjenesten og sykehusene gjør en fantastisk jobb med å sikre liv og helse. Helse Nord oppfordrer næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. Det kan være mange bedrifter som har utstyr på lager som de i denne utfordrende situasjonen kan avse. Kommunehelsetjenesten og våre sykehus har gode rutiner for å begrense bruk av smittevernutstyr, likevel vil det være stor risiko for at vi ikke har tilstrekkelig, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen. 

Helse Nord RHF har allerede kontakt med bedrifter som kan ha mulighet til å bidra og opplever en stor velvilje.

Sikrer fordeling etter behov

Et koronautbudd krever langt mer smittevernutstyr enn i en normalsituasjon. Det har vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina, og utstyr blir av ulike grunner også levert sent. 
Innsatsen for å skaffe utstyr framover er allerede godt i gang. De regionale helseforetakene samarbeider om utstyr. Helsedirektoratet har gitt de regionale helseforetakene i oppgave å koordinere innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr både til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sykehusene under den pågående epidemien med Covid-19. Det nasjonale samarbeidet bidrar til at kommuner og sykehus i Norge har lik tilgang på utstyr.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus