logo Helse Nord

Dialog med pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge

Helse Nord ønsker å ha en god dialog med regionens pasient- og brukerorganisasjoner. Vi har derfor invitert alle ledere og nestledere i alle pasient- og brukerorganisasjonene i Nord-Norge samt alle medlemmer og varamedlemmer av Regionalt brukerutvalg (RBU) til regelmessige informasjonsmøter med administrerende direktør Cecilie Daae.

Publisert 07.05.2020
Sist oppdatert 14.05.2020

Det har til nå vært gjennomført to slike møter. Vi har fått en rekke gode spørsmål og kloke innspill.

Organisasjonene har ønsket informasjon om når ordinære tiltak kan gjenåpnes samt hvordan særlige sårbare pasientgrupper ivaretas under pandemien. De har også stilt spørsmål ved pasientreiseordningen og etterspurt smitteverntiltak.

Helse Nord ønsker å nå ut med informasjon til befolkningen. Vi ba derfor organisasjonene om innspill på hvordan helsetjenestene kan nå ut med informasjon til pasienter og brukere på en best mulig måte. Et av organisasjonenes forslag var å utformet et informasjonsbrev fra Helse Nord til alle medlemmer av pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Målet med brevet er å gi informasjon om hvor de kan finne kvalitetssikret informasjon, understreke betydningen av at de tar kontakt med helsetjenestene ved behov og tydeliggjøre at planlagt behandling gjennomføres dersom de ikke får annen beskjed fra sykehuset. Les informasjonsbrevet nedenfor.

Informasjonsbrevet fra Cecilie Daae avsluttes som følger:

Vi må i fellesskap fortsette den nasjonale dugnaden med å forhindre smitte. Samtidig skal vi gradvis gå tilbake til en mer normal drift av helsetjenestene våre. Dette skal vi få til sammen.

Takk for godt samarbeid!

Neste informasjonsmøte med RBU og regionens pasient- og brukerorganisasjoner avholdes 28. mai kl. 13.00–14.00.

Informasjonsskriv til medlemmer i pasient- og brukerorganisasjoner om koronapandemien (PDF)

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus