logo Helse Nord

Går ned til grønt beredskapsnivå

Det regionale helseforetaket, Helse Nord RHF, senker beredskapsnivået fra gult til grønt.

Publisert 11.12.2021
Sist oppdatert 14.12.2021
Illustrasjonsfoto: Covid-19 på grønn bakgrunn

Helse Nord RHF går 11. desember 2021 ned fra gult til grønt beredskapsnivå.​

Etter en topp med 46 innlagte covidpasienter samme dag i regionens sykehus, har dette gradvis blitt redusert den siste tiden. 

På grunn av situasjonen har det blitt mindre behov for regional koordinering og ekstraordinære tiltak. I tillegg ble det 9. desember 2021 innført nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen. 

– Det betyr at vi er i en situasjon der vi planlegger, overvåker og følger med på koronapandemien, samt har en koordinerende rolle i regional og nasjonal håndtering. Vi vil fortsette med de ukentlige statusmøtene med foretaksgruppen, Statsforvalterne og interne beredskapsmøter som før, sier direktør for beredskap og sikkerhet i Helse Nord RHF, Jonny Brodersen.

Situasjonen vil bli kontinuerlig overvåket og vurdert, og det planlegges for beredskapsledelse gjennom jul og nyttår. Dersom situasjonen tilsier det, vil vi kunne gå raskt opp på beredskapsnivå gult igjen.

Les mer om beredskapsnivå

Tidligere beredskapsnivåer

Oversikt over beredskapsnivåene til Helse Nord RHF gjennom koronapandemien.

Det regionale helseforetaket Helse Nord hever beredskapen til gult nivå. 41 innlagte covid-19-pasienter i sykehusene er det høyeste så langt i koronapandemien.​

Fredag 19. november 2021 hevet Helse Nord RHF beredskapsnivået fra grønt til gult grunnet utviklingen av covid-19 i regionen. Det betyr at det regionale helseforetaket følger situasjonen enda tettere opp for å sikre felles situasjonsforståelse i foretaksgruppen, og med våre samarbeidsaktører på regionalt og nasjonalt nivå.

Forbereder hvis det blir forverring
– Det er en krevende og alvorlig situasjon. Vi forbereder oss for å kunne stå i dette over tid og å kunne håndtere en eventuell forverring. Flere sykehus er presset på kapasitet, men situasjonen er fortsatt håndterbar, sier direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord, Jonny Brodersen. 

Sykehusene har planer for å omdisponere personell og nødvendig tilpasning av tjenesten slik at en skaffer seg større kapasitet for å håndtere et økt antall innlagte pasienter. Sykehusene håndterer situasjonen, men det er krevende for personellet som har høy arbeidsbelastning.

Flest innlagte hittil
Fredag 19. november 2021 var det 41 innlagte covid-19-pasienter i Helse Nord, og det er det høyeste antallet så langt i pandemien. 13 var​​ innlagt i Finnmarkssykehuset, 23 i Universitetssykehuset Nord-Norge, 4 i Nordlandssykehuset og 1 i Helgelandssykehuset.

Helse Nord RHF har siden 2. november 2021 vært i grønt beredskapsnivå, som nå altså heves til gult. Per i dag er Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset i gult beredskapsnivå, mens Helgelandssykehuset er i normal drift.​


Grunnet smittesituasjonen i landsdelen og mange innlagte covid-19-pasienter i sykehus, øker det regionale helseforetaket Helse Nord sitt beredskapsnivå til grønt fra 2. november 2021. 

- Det betyr at vi er i en situasjon som krever økt oppmerksomhet. Det er en usikker situasjon hvor vi må være i forkant hvis det blir behov for ekstraordinære tiltak og ressurser som det regionale helseforetaket kan bidra til å koordinere og samordne i foretaksgruppen. Foretaksgruppen har god oversikt og planer for å øke beredskapen hvis det blir behov, sier direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord, Jonny Brodersen.

I praksis betyr dette ikke store endringer, men en økt følge-med-funksjon.

2. november var det 29 innlagte covid-19-pasienter i sykehusene i Helse Nord:

​UNN Tromsø: 19
UNN Narvik: 3
Nordlandssykehuset Bodø: 3
Nordlandssykehuset Lofoten: 3
Nordlandssykehuset Vesterålen: 1

Helse Nord RHF besluttet å gå ut av beredskapstrinn grønn og over til normal drift.​

​Smittesituasjonen i vår region viste at det er færre innlagte på sykehus, over halvparten av befolkningen er vaksinert med minst en dose, og det er mindre sannsynlig for behov som krever regional koordinering.

​Smittetrykket er lavt og det er god kontroll på smittesituasjonen.

Gjenåpning av samfunnet
Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og har gått til tredje trinn av gjenåpningsplanen. Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker og halvparten av befolkningen over 18 år har nå fått minst en vaksinedose.

​Vil vurdere situasjonen​​
Situasjonen vil bli kontinuerlig vurdert, og oppdatert informasjon vil bli publisert dersom det fremkommer endringer i situasjonsbildet som har betydning for vår virksomhet.

Sammen med sykehusene i regionen er det regionale helseforetaket forberedt på å heve beredskapsnivået dersom situasjonen endrer seg.

Behovet for regional koordinering blant annet for å benytte tilgjengelig kapasitet i sykehusene i hele regionen har avtatt. Det regionale helseforetaket gikk fra gult og tilbake til grønt beredskapsnivå.

Helse Nord RHF hevet beredskapsnivået fra grønt til gult.

Årsaken var situasjonen med koronasmitte blant ansatte i Hammerfest sykehus og personell i karantene. Dette berørte Finnmarkssykehusets drift, og det var behov for at personell fra andre sykehus bisto.

Det regionale helseforetakets oppgaver besto blant annet i å koordinere behovet for personell og å benytte den kapasiteten vi totalt har i sykehusene i hele Helse Nord.

Det var også andre lokale hendelser rundt smittesituasjonen i Nord-Norge som krevde oppmerksomhet.

Det regionale helseforetaket har fått erfaring med nødvendige tiltak for å holde sykehusdriften i gang under strenge smitteverntiltak, behov for personell, intensivkoordinering, pasientreiser og transport mm. Beredskapsnivået i det regionale helseforetaket går tilbake til grønt nivå. Flere av våre helseforetak er fortsatt i gul beredskap.

​Regjeringen innførte 13. mars 2020 de strengeste tiltakene etter krigen og stengte i stor grad ned samfunnet. Det regionale helseforetaket gikk samtidig opp i gult beredskapsnivå.

Det ble satt beredskapsledelse i det regionale helseforetaket 31. januar 2020 i forbindelse med spredningen av koronavirudet verden over. Grønt beredskapsnivå betyr en økt følge-med-funksjon.

Koronavirus

Helse Nord RHF følger situasjonen knyttet til koronasmitte. Våre helseforetak har økt aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling, samtidig som sykehusene har planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse.
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus