logo Helse Nord

Helse Nord er forberedt på å fly flere pasienter

Nord-Norge ruster seg til å transportere flere pasienter i landsdelen, eller ut av landsdelen om nødvendig. – Jeg vil forsikre alle pasienter om at vi legger ned en stor innsats i å ha stor nok transportkapasitet, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

Publisert 25.10.2020
Sist oppdatert 05.01.2021
Illustrasjonsfoto. Ambulansefly

Oppdatert 13.11.2020: Innleien av de to ekstra ambulanseflyene ble avsluttet.

Oppdatert 8.11.2020: De to ekstra innleide ambulanseflyene er forlenget innleid til 13. november. Det er et jetfly stasjonert i Alta og et jetfly stasjonert i Kirkenes.

Oppdatert 30.10.2020: De to ekstra innleide flyene, en ambulansejet stasjonert i Alta og et ambulansefly stasjonert i Kirkenes, blir forlenget innleid. Jet-en til søndag 8. november. Det andre flyet til torsdag 5. november.

Etter smitteutbruddet i Hammerfest har Helse Nord styrket transportberedskapen ytterligere – spesielt i Finnmark.

– Pasienter kan være trygge på at vi hele tiden jobber med å forsterke tilgangen på transport slik at den er tilstrekkelig og robust. Vi har mange ambulanser, både i luft, på sjø og på land, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

Stort transportbehov

Det er lange avstander i Finnmark, og det gir særlige utfordringer når sykehuset i Hammerfest har stoppet innleggelser av pasienter for å hindre smittespredningen. Sykehuset tar imot akutte pasienter.

Behovet for å sikre god transportkapasitet er større enn normalt. I Finnmark er fly stort sett raskeste transport, og Helse Nord har sammen med Luftambulansetjenesten og Finnmarkssykehuset styrket flyberedskapen betraktelig.

Cecilie Daae

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

– Vi har et transportsystem med god kapasitet slik vi vurderer situasjonen nå. Vi jobber hele tiden for å benytte dette på best mulig måte. I en pandemi, og med mange nye ambulansebehov, er det komplekse vurderinger som til enhver tid må gjøres. Vi har dyktige fagfolk i våre sykehus som kan håndtere dette, sier Daae.

I den situasjonen helsetjenesten i Finnmark for tiden står i, er det viktig at flytting av pasienter blir gjennomført forsvarlig. Medisinsk hastegrad på transportoppdragene blir vurdert som normalt. Noen oppdrag vil ha høyere hast enn andre, og bruken av tid på ulike oppdrag vil variere.

– Finnmarks befolkning kan være sikre på at vi har tilstrekkelig transport. Finnmarkssykehuset har et nært og godt samarbeid med hele Helse Nord-regionen. Vi får den hjelp og støtte som vi har behov for, og vi følger situasjonen nøye, sier administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin.

Oversikt over luftambulanser

Her er oversikt over luftambulansene som for tiden er tilgjengelige.

Tilleggsressurser:

Helse Nord har leid inn flere ekstra ambulansefly.

  • Et jetfly stasjonert i Alta. I første periode innleid  22. oktober til 1. november, og så forlenget innleid til 8. november, og deretter til 13. november. Jetflyet kan ta de lengste oppdragene og alle oppdrag mellom flyplasser med lang rullebane. Dermed avlastes de flyene som flyr på kortbanenettet. 
  • Et ekstra ambulansefly fra Babcock stasjonert i Kirkenes. I første periode innleid fra 24.–31. oktober, og så innleid for ny periode 2.–5. november. Flyet landet på lange rullebaner. Fra 9. november til 13. november ble dette flyet erstattet av et jetfly.
  • Widerøe har bygd om et fly slik at det kan ta smittekuvøse. Flyet har vært i beredskap siden i april. Det er stasjonert i Bodø, og kan benyttes over hele landet. Lander på korte og lange rullebaner.

Les mer: Widerøe skal fly koronapasienter (luftambulansetjenesten.no)

Ordinære ressurser:

Luftambulansetjenesten er nasjonal, og det betyr at fly og helikopter kan benyttes der det er størst behov over hele landet. I denne artikkelen opplyses ikke om alle landets luftambulanser, men de fly og helikopter som kan regnes som mest relevante for Finnmark.

  • To ambulansefly i Alta, ett i døgnberedskap og ett i dagberedskap.
  • Ambulansefly i Kirkenes.
  • Ambulansehelikopter i Kirkenes og Tromsø.
  • Redningshelikopter på Banak.
  • Ambulansefly i Tromsø.

Hvor mange pasienter et ambulansefly eller -helikopter kan transportere samtidig avhenger blant annet av om pasientene må ligge eller kan sitte.

Egne kuvøser for å frakte alvorlig syke smittede kan brukes i Widerøeflyet, i alle redningshelikoptrene, i noen av ambulansehelikoptrene, og i ambulansebiler og ambulansebåter. Det er til sammen seks kuvøser i landsdelen.

Les mer: Har skaffet kuvøser for å transportere smittede

Les mer: Alle redningshelikoptrene har kuvøser og smitteteam

Vurderer løpende

Helse Nord har siden pandemiens begynnelse vært særlig tydelige på å sikre tilstrekkelig transport. Det gjøres løpende vurderinger i beredskapsledelsen sammen med fagmiljø. Ulike problemstillinger vil bli løftet både regionalt og nasjonalt.

– I den situasjonen vi er i nå, vurderer vi fortløpende behovet for transport. Vi har oversikt over flere tilgjengelige ressurser, og de vil bli vurdert og aktivert hvis det skulle vise seg å bli behov for det, sier Daae.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus