logo Helse Nord

Nå er alle fem 330-basene operative med smittekuvøser

Fra 3. april kan Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser transportere covid-19-pasienter med kuvøse ved behov.

Publisert 03.04.2020
Sist oppdatert 11.06.2021
En bil som repareres

Redningshelikoptrene skal ikke dedikeres til å bli hovedtransportører av covid-19-pasienter, men bidra som den etablerte ressursen de er. Forsvaret har gått til anskaffelse av fem EpiShuttle-kuvøser, og har etablert fasiliteter for vasking og dekontaminering. Det er også anskaffet dekontamineringsutstyr som også er godkjent for bruk i helikopteret.

På denne måten er basene i Bodø, Banak, Ørland, Sola og Rygge alle rustet og klare til å bidra med også denne typen pasienttransport.

Mange flere luftressurser

​Forsvarets Bell-helikoptre er klarert for transport med EpiShuttle. Det samme er ambulansehelikoptrene i Brønnøysund og Harstad (H145), mens den større helikoptertypen (AW139) som står blant annet i Tromsø også kan fly disse kuvøsene, selv om kabinen her kan være i trangeste laget for smitteteam.

God beredskap

Det er stilt spørsmål om hvorvidt 330-skvadronen må spares til søk- og redningsoppdrag, men i et brev sendt til departement, helseforetak, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Luftambulansetjenesten skriver 330-skvadronen at de har god beredskap på alle baser, og at de nå har fått et nytt verktøy som gjør at de kan bistå samfunnet med trygg transport av covid-19-pasienter.

330-skvadronen skriver at de anser kapasiteten som operatør til å transportere covid-19-smittede, med behov for avansert behandling, som et viktig bidrag til samfunnet.

Videre understrekes det at alle 330-skvadronens avdelinger skal fly luftambulanse som tidligere, og beredskap for alle oppdrag vil bli vurdert som før, i samråd med Hovedredningssentralene.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus