logo Helse Nord

Hva gjøres for å skaffe utstyr til sykehusene og kommunene?

Sykehus og kommuner trenger mye mer smittevernutstyr nå under pandemien. Det gjøres et stort felles, nasjonalt arbeid for å sikre forsyninger.

Publisert 26.03.2020
Sist oppdatert 15.04.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Helsepersonell i smittevernutstyr

Hele Helse-Norge planlegger for at det kan bli mangel på utstyr. Det er etablert en felles nasjonal innkjøpsordning for både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ordningen koordineres av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

Den usikre situasjonen med manglende leveranser fra Kina, kan se ut som er i bedring. Det pågår produksjon av smittevernutstyr, men utfordringene er blant annet enorm etterspørsel og løsninger for transport. Det har likevel lykkes flere ganger under pandemien å få forsyninger til Norge.

Nye forsyninger av smittevernutstyr (helse-sorost.no, 14.4.2020)

Les også: Smittevernutstyr på vei ut til hele landet (helse-sorost.no, 3.4.2020)

Les også: Slik sikrer man at smittevernutstyret som leveres ut er kvalitetssikret

Mer smittevernutstyr er på vei, og så langt har sykehusene hatt det utstyret de har behov for. Det er likevel viktig at det utstyret kommuner og sykehus allerede har, brukes rasjonelt. Folkehelseinstituttet har gitt råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hjelp fra næringslivet og norsk produksjon

Sykehusinnkjøp HF har fått svært mange henvendelser fra leverandører som kan tilby forskjellig utstyr. Per mandag 23. mars hadde de mottatt over 2 600 henvendelser, hvor 742 dreide seg om smittevern. 

Helse Nord har bedt næringslivet bidra med smittevernutstyr. Vi ønsker gjerne at flere bedrifter tar kontakt, klikk på lenka for kontaktinformasjon

Det inngås også avtaler med norske produsenter som legger om sin produksjon til å bidra med smittevernutstyr, for eksempel masker, smittefrakker og visir. 

Les også: Norsk produksjon av smittevernutstyr (helse-sorost.no)

Les også: Produksjonsstart av smittevernfrakket ved ASAP (helse-sorost.no)

Omfordeling

I tillegg til forsyninger har sykehusene kunnet hjelpe hverandre, og utstyr blir omfordelt ved behov. For eksempel har Helgelandssykehuset hjulpet UNN med munnbind, og Nordlandssykehuset har levert prøvetakingsutstyr til Helgelandssykehuset. 

Legemidler

Helsemyndighetene har inngått avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om utvidelse av beredskapslagrene av legemidler til bruk i allmennhelsetjenesten. Covid-19-situasjonen skaper utfordringer i legemiddelforsyningen, og grossistene bygger nå opp beredskapslagre med legemidler som antibiotika, paracetamol, insulin, hjertemedisin og blodtrykksmedisin.

Legemiddelverket har opprettet en egen Covid-19-liste over legemidler som er viktig for primær- og spesialisthelsetjenesten, og Sykehusinnkjøp har bidratt i dette arbeidet. Listen er dynamisk og vil bli utvidet hvis man ser behovet for andre legemidler og volum avhengig av behandlingen av antall og smittede pasienter 

Sykehusinnkjøp er godt i gang gjennom god dialog med leverandør av disse legemidlene til det norske markedet for å øke beholdning ut fra en forventet økning av pasienter til spesialisthelsetjenesten. I dette arbeidet samarbeider vi også tett med Alliance Healthcare Norge (ANH) som er grossist for spesialisthelsetjenesten. 

Ofte stilte spørsmål

Sykehusinnkjøp har svart på ofte stilte spørsmål om innkjøp av utstyr, med egen bolk med spørsmål fra helsepersonell

Les også

Fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus