logo Helse Nord

I grønn beredskap

Alle helseforetakene i nord er nå i grønn beredskap i forbindelse med koronapandemien.

Publisert 14.05.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF gikk 14. mai over fra gult til grønt beredskapsnivå. Grønn beredskap betyr at foretakene fortsatt er i beredskap knyttet til koronasituasjonen. 

Det er flere årsaker til at det gule nivået har vært opprettholdt selv om andre sykehus har endret til grønt nivå. I Helse Nord knytter dette seg spesielt til transport, hvor flyplasser er stengt og rutetilbudet med fly har vært, og fortsatt til dels er, sterkt redusert. Mange pasienter i Nord-Norge må ta fly for å komme seg til planlagt sykehusbehandling. Disse utfordringene arbeides det fortsatt med.

Få covid-19-pasienter i sykehusene, oversiktlig smittespredning og for øvrig god oversikt over problemstillinger knyttet til koronaberedskapen gjør at beredskapsnivået endres.

De øvrige foretakene i Helse Nord, Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helse Nord IKT, har hatt grønt beredskapsnivå siden midten av april.

Eksempler på beredskapsområder det arbeides videre med:

  • transport
  • ferieavvikling
  • opplæring av personell
  • tilgang på tilstrekkelig med personell
  • smittevernutstyr, forbruksmateriell og medisinsk teknisk utstyr
  • legemidler
  • grensepasseringer med Sverige, Finland og Russland
Beredskapsledelsene vil følge tett den videre utviklingen av pandemien. Beredskapsnivået vil bli vurdert kontinuerlig og endret raskt ved behov.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus