logo Helse Nord

Korona: Informasjon til pasienter om pasientreiser

I forbindelse med utfordringen med å bremse og stanse smitte av koronavirus, er det behov for å informere om praktiske konsekvenser for pasientreiser. Informasjon om temaet finner du her.

Publisert 13.03.2020
Sist oppdatert 29.06.2021
vei

Nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport

Det er utarbeidet en nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport. Denne er gjeldende for pasientreiser med kollektivtransport, og kan med fordel leses av pasienter og transportører.

Smittevern i kollektivtransport

Følgende gjelder for pasienttransport ved foretak i Helse Nord:

Informasjonen oppdateres fortløpende.

Nasjonale retningslinjer for transport av covid-19 pasienter