logo Helse Nord

Oppfordrer kommuner til å praktisere restriksjoner for helsevikarer med fornuft

Helse Nord RHF har oversendt et brev til alle kommuner og kommuneleger i Nordland, hvor man ber om at karantenebestemmelser ikke må være til hinder for helsevikarers transport til og fra sykehus.

Publisert 24.03.2020
Sist oppdatert 22.10.2020
hjertelab ved unn
Det er allerede etablert en nasjonal ordning for alle utenlandske helsevikarer som ankommer Norge via Gardermoen. I forlengelsen av denne ordningen ber Helse Nord RHF nå om at vikarer som reiser mellom kommuner, må få unntak fra karantenebestemmelser. Hensikten med denne ordningen er å sikre at helsepersonell vikarer som skal på oppdrag i Norge, og/eller som ankommer fra utlandet direkte til flyplasser i Norge, uhindret kan reise videre til sitt bestemmelsessted. Dette for å sikre driften ved norske sykehus i en krevende periode.

Helse Nord RHF anmoder om at kommunale myndigheter bidrar til å sikre at kritisk helsepersonell ikke blir stoppet på kommunegrensen, eller satt i karantene.

Vikar har med seg bekreftelse fra arbeidsgiver på oppdrag, samt grensekontrollbevis, utstedt av de regionale helseforetakene. Ved eventuelle spørsmål bes kontaktperson angitt på vikarens dokumentasjon kontaktes.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus