logo Helse Nord

Overveldende respons på oppfordring om bidrag av smittevernutstyr

Alt fra universitetet til små og større bedrifter, privatpersoner og en motorsportklubb har henvendt seg til Helse Nord med bidrag til smittevernutstyr.

Publisert 20.03.2020
Sist oppdatert 26.03.2020
En kvinne med håret i en bolle

​Etter at Helse Nord gikk ut og ba næringslivet i Nord-Norge om hjelp med å skaffe smittevernutstyr, har henvendelsene strømmet inn. Og slett ikke bare fra næringslivet.

- Vi har fått 70-80 henvendelser fra næringslivet, organisasjoner og privatpersoner som enten ønsker å bidra med det de kan, eller ønsker å høre hvordan de kan bidra. I tillegg har NHO Nordland og NHO Arktis gjort en kjempejobb, og gjennom sine nettverk gitt oss en liste på rundt 50 bedrifter som har utstyr. I forhold til hva som er tilbudt, har vi egentlig fått hele spekteret fra de som har en eske hansker liggende, til de som har nettverk som skal kunne levere det meste av smittevernutstyr, sier innkjøpssjef i Helse Nord RHF Rune Sætermo.

Fra motorsportklubb til Wenche i Bodø

I utgangspunktet gjaldt henvendelsen personlig verneutstyr til bruk i helsetjenesten, men tilbudene som har kommet inn gjelder mye mer enn bare det.

- De fleste henvendelsene går på personlig verneutstyr, men i tillegg kan nevnes at Nord universitet har tilbudt både senger og pustemaskin. Lofoten motorsportklubb har stilt ambulansen sin til disposisjon. Vi har flere som har tilbudt desinfeksjonsmiddel samt sprit for å produsere desinfeksjonsmiddel. Et firma har gitt et parti med prøvepinner og satt oss i kontakt med produsent for å kunne få tilgang på flere, og så har vi Wenche i Bodø som har tilbudt seg å sy munnbind, sier Sætermo.

Overveldende respons

Alle henvendelser, store og små, tas i mot med stor takk.

- Alle henvendelser som gjelder konkret utstyr som er tilgjengelig i regionen blir kanalisert via forsyningslagrene i regionen, mens de av mindre kvantum blir videresendt kommunehelsetjenesten i det aktuelle området. Større henvendelser som er i nasjonal målestokk er videreformidlet til Sykehusinnkjøp som følger det opp på vegne av hele helsetjenesten. Vi må virkelig takke alle som har tatt kontakt, det har vært en overveldende respons. Alle bidrag som kommer gjør oss mindre sårbare fram til de normale forsyningslinjene er oppe og går igjen. Vi tar fortsatt i mot henvendelser dersom det er noen som har utstyr som kan brukes, eller kjenner til noen som har utstyr, sier Sætermo.