logo Helse Nord

Regional handlingsplan for koronapandemi

Helse Nord RHF har utarbeidet en regional handlingsplan for koronapandemien. Den sammenstiller de mest relevante og omfattende tiltakene i beredskapsarbeidet.

Publisert 08.04.2020
Sist oppdatert 10.03.2022

​Handlingsplanen henvender seg primært til Helse Nord RHF og vår evne til å etablere strategier og tiltak for å ivareta «sørge-for»-ansvaret.

Tiltakene i planen vil også være et rammeverk til hjelp for beredskapsarbeidet ute i helseforetakene.

Planen sammenstiller og gjør tilgjengelig de mest relevante og omfattende aktivitetene i beredskapsarbeidet i Helse Nord RHF for å møte en pandemi med covid-19. Den skal sikre at aktivitetene er relevante og begrunnet i faglige føringer, aktuelle lover, planverk, prosedyrer og at de planlagt tiltakene blir iverksatt til rett tid.

Handlingsplanen er et levende dokument som vil komme i nye versjoner etter hvert som pandemien går sin gang og beredskapsarbeidet får nye utfordringer. Vi tar gjerne imot innspill til utvikling og forbedring planen.

Dokumentene


Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus