logo Helse Nord

Slik sikrer man at smittevernutstyret som leveres ut er kvalitetssikret

Mye smittevernutstyr er på vei ut i helseforetakene og ut i kommunene. Alle skal nå ha det de trenger av utstyr til over påske. Ikke noe smittevernutstyr vil bli utlevert foretakene før man er 100 % trygg på kvaliteten.

Publisert 02.04.2020
Sist oppdatert 07.04.2020
En kvinne med håret i en bolle

I en pandemisituasjon står man i en situasjon hvor man må forholde seg til at vanlige forsyningslinjer av medisinsk utstyr ikke lenger fungerer. For å sikre forsyningen av utstyr har Helsedirektoratet åpnet for unntak fra kravet om at smittevernutstyret må være CE-merket, altså produkter som anses å oppfylle krav fra myndighetene. Utstyret må likevel oppfylle nødvendig krav til sikkerhet som CE-merkingen ivaretar.

- Alle leveranser som kommer gjennom det nasjonale initiativet i regi av Helse Sør-Øst gjennomgår omfattende kvalitetsikringsprosesser av ressurser med bred kompetanse, både på smittevern og testing, hvor også kompetanse fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) deltar i tillegg til interne ressurser, sier innkjøpssjef i Helse Nord, Rune Sætermo.
LES OGSÅ: Smittevernutstyr på vei ut i hele landet
Nye leveranser på vei
De siste dagene har flere transportfly med smittevernutstyr landet i Norge. Dette har gjennomgått grundig testing før fordeling og transport til helseforetak og kommuner i hele landet.
- Alle skal nå ha det de trenger av utstyr for å komme trygt gjennom påska. Én leveranse distribueres 7. april, og en ny leveranse er på vei fra østlandet de nærmeste dagene. Dette utstyret vil kunne bli distribuert i løpet av påska ved behov, sier Sætermo.
Det mest kritiske forbruksutstyret sendes luftveien.
- Åndedrettsvern, smittefrakker og annet utstyr hvor beholdningen er dårligst sendes med fly. Det mindre driftskritiske utstyret sendes på landevei.
Gjennom grundig testing
Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF vurderer produktene som kjøpes inn, med bistand fra smittevernfaglig kompetanse. Produkter som tilbys gjennom kjente leverandører og grossister innen medisinsk utstyr prioriteres så langt det er mulig. Når det gjelder utstyr som hentes inn via andre kanaler, skal dette gjennom grundig testing før det tas i bruk.
LES OGSÅ: Slik kvalitetstestes smittevernutstyret- Alt utstyr som anskaffes utenom de tradisjonelle linjene skal testes før det blir gjort tilgjengelig. Det som er anskaffet utenom det nasjonale løpet vil bli testet regionalt, men man vil følge det samme testregimet som benyttes nasjonalt. For eksempel vil utstyr som er bestilt fra Kina etter lokalt initiativ, sendes til Bjerkvik hvor det vil bli testet. Pr. nå er det 20 000 munnbind og 20 000 smittedresser på vei som er bestilt utenom den nasjonale bestillingen, og dette utstyret skal testes grundig i Bjerkvik før det sendes videre. Utstyret vil ikke bli utlevert til noen av foretakene før vi er 100 % trygg på kvaliteten, sier Sætermo.
Testrapporter

Kyndig personell gjennomfører fysisk kvalitetskontroll av alle typer smittevernartikler som kommer inn på det nasjonale lageret i Norge, og det er inngått en avtale med FFI om teknisk kontroll av innkjøpte smittevernartikler.

- Det skal utarbeides testrapporter tilknyttet alle leveransene hvor det fremgår hva som er testet og selve testverdien, slik at det er mulig å dokumentere kvaliteten på det som er mottatt, og se den i forhold til kvaliteten på utstyret vi bruker til vanlig, sier Sætermo.
Les mer

Norsk produksjon av smittevernutstyr (helse-sorost.no)
Kvalitetskontroll av smittevernutstyr (helse-sorost.no)
Ny forsendelse av smittevernutstyr til Norge (helse-sorost.no)
Hva gjøres for å skaffe utstyr til sykehusene og kommunene? (helse-nord.no)
Fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak (helse-nord.no)

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus