logo Helse Nord

Støtteanmodninger til Forsvaret

Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Det er innført rutiner slik at anmodning om støtte kommer hurtig til rett beslutningsnivå for en sikker vurdering og beslutning.

Publisert 20.03.2020
Sist oppdatert 26.03.2020
Heimevernet