logo Helse Nord

Sykehusene har flere intensivplasser

Alle sykehusene i Helse Nord kan øke antall intensivplasser hvis det blir behov for mange flere covid-19-sykehusinnleggelser.

Publisert 09.11.2020
Sist oppdatert 05.01.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Intensivpasient
Helse Nord RHF får spørsmål om hvor mange intensivpasienter sykehusene i Helse Nord kan håndtere i koronapandemien.

I en normalsituasjon har sykehusene i Helse Nord til sammen 26 intensivplasser med respirator. Dette er det vi har bemannet til vanlig drift.

Ved økt behov for intensivkapasitet kan sykehusene på kort tid øke til totalt 80 intensivplasser. Da vil så å si all planlagt (elektiv) pasientbehandling være tatt ned og personell fra andre deler av sykehusene vil være omdisponert, gjennom internopplæring, til intensivbehandling.​

Utstyr og arealer for å øke antall intensivplasser ytterligere finnes i regionen. Den største utfordringer er bemanning. 

Oversikt over intensivplasser og utstyr

Oppsummert i tall, har sykehusene i Helse Nord til sammen:

  • 26 intensivplasser med respirator i en normalsituasjon.
  • På kort tid kan 80 intensivplasser med mulighet for respirator etableres. Da vil det meste av annen planlagt pasientbehandling i sykehusene være tatt ned.
  • Utstyr og arealer til enda flere intensivplasser finnes, men bemanning ​vil bli utfordrende.
  • 131 respiratorer. 
  • 79 ventilatorer (det vil si anestesimaskiner som kan brukes som respiratorer).

For de svært syke

Covid-19 er en sykdom som de fleste av oss tåler og som kroppen selv bekjemper. For noen pasienter vil det være behov for sykehusbehandling. 


Cecilie Daae

– Det beste vi som befolkning kan gjøre er å ta smitterisikoen på største alvor slik at færrest mulig vil trenge sykehusbehandling, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF,Cecilie Daae.

– Det arbeides godt og grundig i alle våre sykehus i foretaksgruppen for å kunne utvide intensivkapasiteten. Vi er godt stilt på utstyrssiden. Tilstrekkelig og kompetent bemanning er det mest utfordrende, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Ser regionen som helhet

Hvis det skulle komme ekstremt mange pasienter til ett sykehus, vil intensivmiljøene i Helse Nord se intensivkapasiteten i regionen under ett, og benytte intensivplasser ved andre sykehus så langt det er mulig. 

Ved mange innlagte covid-19-pasienter samtidig, vil det bety at annen ordinær pasientbehandling som kan utsettes, blir utsatt. Dette blant annet for å sikre nok personell til å bemanne covid-postene.

​Forebygging mest effektivt

Ekstremt mange syke pasienter som trenger intensivbehandling samtidig, vil bli utfordrende for sykehusene. 

– Det beste vi som befolkning kan gjøre er å ta smitterisikoen på alvor. Vaksinering og forebygging av smitte er det aller viktigste vi alle kan gjøre, slik at færrest mulig blir syke samtidig. Da har sykehusene best sjanse for å kunne ivareta de som trenger sykehusbehandling, sier Cecilie Daae.

God koordinering

Helse Nord har et regionalt fagnettverk for intensivvirksomheten for å sikre kontinuerlig og tett faglig dialog. Nettverket sikrer god læring på tvers og harmonisering av behandlingsprinsipper mellom sykehusene. 

Kommunehelsetjenesten er grunnsteinen i smittehåndteringen. Sykehusene skal ivareta pasienter først når de er så syke at det er behov for sykehusbehandling. 

– Vi har gjennom hele pandemien samarbeidet godt med Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark som bidrar til å sikre god koordinering mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Daae.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus