logo Helse Nord

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor innføres i Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten med denne tjenesten er å erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikrise brukes til andre formål. Dialogen vil lagres i pasientens journal.

Publisert 11.06.2020
Sist oppdatert 07.05.2021
Colourbox.com

- Digital dialogmelding vil gjøre det enklere for behandlere å kommunisere om en pasient på en sikker måte, sier Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder for digital dialog i Helse Nord RHF.

Dialogmeldingene kan besvares når behandler har ledig tid, og er derfor ikke avhengig av telefonkontakt. Det vil også fjerne feilbruk av andre meldinger som for eksempel henvisning og epikrise, som har vært brukt til dette formålet. 

Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder digital dialog i Helse Nord RHF

Ingrid Kulseng-Varmedal, prosjektleder digital dialog i Helse Nord RHF.

- På denne måten vil dialogen få en egen kanal. Dialogen vil lagres i pasientens journal, understreker Kulseng-Varmedal. 

Helse Nord innfører fastlegedialog i 2020.

Tjenesten har vært i pilot på Helgelandssykehuset siden 11. juni med følgende legekontor: Ytteren, Sandnessjøen og Mosjøen. I starten av juli skal samtlige legekontor knyttet til Helgelandssykehuset ta i bruk tjenesten.

- Innføringen av tjenesten hos de andre helseforetakene i Helse Nord vil bestemmes i samråd med helseforetakene. Samtidig som gjennomføring av pilot har vi derfor hatt fokus på videre teknisk og funksjonell testing for Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset. Basert på erfaringene fra piloten åpnes det nå for at legekontor med tilhørighet til Finnmarkssykehuset kan sende dialogmeldinger. I starten av juli åpnes det opp for samtlige legekontor i Finnmark, og de vil få tilsendt informasjon når de er klar til å ta i bruk tjenesten. Dialogmeldingene kan kun sendes til helseforetak i egen region, sier Ingrid Kulseng-Varmedal. 

Nordlandssykehuset har foreløpig ønsket å vente på erfaringer fra de øvrige HF før de vurderer om de skal ta i bruk tjenesten digital fastlegedialog.
Digitale pasienttjenester

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal gi pasienter digital tilgang til informasjon og sikker digital kommunikasjon med sykehus og øvrig helsetjeneste.
Les mer om lanserte og kommende digitale pasienttjenester i Helse Nord
Illustrasjonsbilde