logo Helse Nord

Digitale skjema

Å digitalisere flere av dagens papirbaserte skjema vil gi både en økonomisk og tidsbesparende gevinst. 

En person som holder et kort
I dag sendes mange skjema på papir fra sykehus, før de fylles ut og returneres av pasienten. Målet er at flere av disse skjemaene skal digitaliseres og gjøres tilgjengelig via Helsenorge.
 
Mange pasienter som har time eller legges inn på sykehus, fyller ut et skjema i forkant. I Helse Nord er det gjort et stort arbeid med å gå igjennom eksisterende helseopplysningsskjema for å få ett felles skjema i regionen. Brukere har bidratt med å utvikle det nye skjemaet. Dette kan fylles ut digitalt. Arbeidet bygger på jobben til Helse Sør-Øst, som var først ute med digitale pasientbrev på Helsenorge. 
 
Digitalt helseopplysningsskjema  er tatt i bruk i Helse Nord etterhvert som sykehusene tar i bruk de digitale pasientbrevene​​.
 
Andre digitale skjema vil tas i bruk etter hvert som de er klare. Først ut er «tilbakemeldingsskjema» fra pasienter. Produksjonssetting er planlagt 2023.
 
Sist oppdatert 21.12.2022