logo Helse Nord

Digitale skjema om journal

Du kan finne informasjon om de fleste dokumenter i din pasientjournal, også eldre dokumenter som du ikke har automatisk tilgang til. Ønsker du tilgang til disse eller har andre spørsmål om journalen, kan du fylle ut skjema på Helsenorge.

Helse Nord viser informasjon om de fleste dokumenter i pasientjournalen på Helsenorge. Tilgang til egen sykehusjournal har pasienter på Helsenorge.

Pasienter har automatisk innsyn i sykehusjournalen fra en gitt dato​. Dette gjelder egne dokumenter fra fylte 16 år eller dokumenter på vegne av barn under 12 år, med mindre det er nektet innsyn i.

Dersom du har spørsmål om journaldokumenter, kan du bruke et eller flere av disse digitale skjemaene:
Det er selvfølgelig også mulig å kontakte sykehuset dersom du ønsker en kopi eller har spørsmål om journaldokumenter. Du kan fortsatt sende inn skjema på papir.

Sist oppdatert 23.11.2021