logo Helse Nord

Kontakt oss

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om løsningen? Ta kontakt med oss:

Hilde Klemmetvoll

Rådgiver, Funksjonell forvaltning kliniske systemer

hilde.klemmetvoll@hnikt.no 95877607

Majbrit Ris Kragh

Rådgiver, Funksjonell forvaltning kliniske systemer

majbrit.ris.kragh@hnikt.no 41660153

 


For spørsmål om prøvesvar/laboratoriespesifikke saker:
Kontakt ditt lokale sykehuslaboratorium.

Sist oppdatert 28.02.2024