logo Helse Nord

Fikk i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord

Styret i Helse Nord RHF er bedt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Oppdraget kom i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert 09.11.2022
Sist oppdatert 25.04.2023
Foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 9. november 2022 ble holdt digitalt.
​Departementet, som eier Helse Nord RHF (regionalt helseforetak), har fulgt utviklingen i regionen i over tid og ser at utviklingen ikke er bærekraftig. 9. november 2022 holdt departementet foretaksmøte med styret i det regionale helseforetaket hvor det handlet om tiltak for å sikre bærekraft.

Fra foretaksmøtet

Fra protokollen fra foretaksmøtet heter det blant annet:
 
Foretaksmøtet viste til at Helse Nord over flere år har hatt negative økonomiske resultater målt mot egne budsjett ved flere av helseforetakene i regionen. Allerede før pandemien hadde regionen identifisert behov for omstilling for å få en drift tilpasset de økonomiske rammene, men gjennomføring av nødvendige tiltak viste seg vanskelig under pandemien.
 
God og likeverdig kvalitet i tjenesten krever styring og kontroll av ressursene. Utfordringene i regionen gjør det nødvendig med omstillingsarbeid av mer langsiktig karakter for å understøtte en bærekraftig utvikling av tjenesten.
 
Foretaksmøtet viste til at den økonomiske utfordringen i stor grad skyldes økt bemanning uten tilsvarende aktivitetsøkning.
 
Sykehusene i Helse Nord opplever allerede i dag å ha rekrutteringsutfordringer. Riktig organisering og en hensiktsmessig innretning av sykehusdriften vil være nødvendig for å kunne gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i Helse Nord. I dette arbeidet er det naturlig å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling, på en måte som også styrker fagligheten og kvaliteten i pasienttilbudet.​

Vedtaket​​

Hele vedtaket:
 
Helse Nord RHF bes om å:
 
  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur 
  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling 
  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt 

​– Én stor oppgave

Foretaksgruppen Helse Nord har én stor oppgave foran seg: 
 
– Den viktigste oppgaven vi har nå er å bygge bærekraftige helsetjenester i nord. Det må vi gjøre i samarbeid med våre kompetente ansatte, sier eierdirektør Hilde Rolandsen. ​

Ekstra styremøte

Styreleder Renate Larsen innkalte til ekstra styremøte fredag 11. november​ hvor foretaksmøteprotokollen er tema.

Les protokollen

 

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox