logo Helse Nord
Helsearbeider holder hånden til eldre person. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Arbeidet med endring og omstilling i Helse Nord foregår i to parallelle spor: vi skal forbedre driften og vi skal utrede funksjons- og oppgavedelingen i hele regionen.

Aktuelt

    Eksempler på omstillingsarbeid

      Sist oppdatert 08.01.2024