logo

Aktuelt

 • En gruppe mennesker som sitter i et rom med datamaskiner
  22. september 2023
  Inviterer til dialogkonferanser med kommunene

  Helse Nord inviterer kommunene til nye dialogkonferanser med kommunene. Vi arrangerer to konferanser som arrangeres i Tromsø 30. oktober og i Bodø 3. november. Kommunene velger selv hvor de vil delta.

 • Marit Lind
  21. september 2023
  Helse Nord har ingen skjult agenda

  KRONIKK: Å bygge en bærekraftig helsetjeneste for den nordnorske befolkning, er ikke en jobb vi skal gjøre alene, men gjennom involvering og dialog med andre. Det må det ikke være noen tvil om.

 • En mann og en kvinne som holder kopper
  28. august 2023
  Utredningsarbeidet i gang

  – Nord-Norge er først truffet av eldrebølgen. Vi blir et laboratorium for resten av Norge, sier Gunnhild Berglen fra regionalt brukerutvalg. Flere av arbeidsgruppene som skal utrede funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord, har nå hatt oppstartsmøter.

Eksempler på omstillingsarbeid

 • En gruppe kvinner i hvite labfrakker
  20. juli 2023
  Helsefagarbeidere overtar sykepleieroppgaver

  Oppgavedeling bidrar til at oppgaver kan løses raskere og jevner ut arbeidsbelastningen. Dette bidrar til at pasienter unngår venting under oppholdet.

 • En gruppe kvinner som poserer for et bilde
  28. april 2023
  Kortere reisevei for pasienter

  Desentralisering av oppfølging av hjertepasienter fra UNN i Tromsø til Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes har gitt kort reisevei for pasientene. Pasientene har vært ekstremt fornøyde med den nye ordningen, og ansatte ved DPS rapporterer...

 • En lege som sjekker en pasient
  28. april 2023
  UNN: Jobbglidning fysioterapeuter

  Når fysioterapeuter tar over oppgaver fra ortopeder ved ortopedisk poliklinikk, får pasienter raskere hjelp, og møter riktig kompetanse til riktig tid. UNN sitter igjen med økte inntekter, ansatte som samarbeider bedre, færre fristbrudd og...

Sist oppdatert 28.04.2023