logo Helse Nord
Helsearbeider holder hånden til eldre person. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Arbeidet med endring og omstilling i Helse Nord foregår i to parallelle spor: vi skal forbedre driften og vi skal utrede funksjons- og oppgavedelingen i hele regionen.

Aktuelt

 • En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner
  7. februar 2024
  Dette skjer videre i omstillingsarbeidet

  Et justert høringsdokument «Tiltak for å sikre bærekraft» vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF 28. februar. Det informerte adm. direktør Marit Lind om i dagens styremøte.

 • Portrett Marit Lind
  18. januar 2024
  Veien videre for arbeidet med funksjons- og oppgavedeling

  16. januar fikk Helse Nord RHF et justert oppdrag fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Helse Nord justerer nå planene for det videre utredningsarbeidet i tråd med dette oppdraget.

 • Marit Lind, administrerende direktør i Helse Nord RHF
  16. januar 2024
  Helse Nord fikk justert oppdraget

  – Jeg er svært glad for de signalene som kom om styrkingen av sykehusøkonomien, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind, etter sykehustalen til Helse- og omsorgsministeren.

Eksempler på omstillingsarbeid

 • Antia Menztoni-Einarsen
  27. november 2023
  Oppgavedeling i Helse Nord: Viktig tiltak for å løse personellutfordringer

  Oppgavedeling handler blant annet om å se på arbeidsoppgavene på tvers av yrkesgruppene.

 • En gruppe kvinner i hvite labfrakker
  20. juli 2023
  Helsefagarbeidere overtar sykepleieroppgaver

  Oppgavedeling bidrar til at oppgaver kan løses raskere og jevner ut arbeidsbelastningen. Dette bidrar til at pasienter unngår venting under oppholdet.

 • En gruppe kvinner som poserer for et bilde
  28. april 2023
  Kortere reisevei for pasienter

  Desentralisering av oppfølging av hjertepasienter fra UNN i Tromsø til Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes har gitt kort reisevei for pasientene. Pasientene har vært ekstremt fornøyde med den nye ordningen, og ansatte ved DPS rapporterer...

Sist oppdatert 08.01.2024